UA-225379679-1
top of page

Bemiddeling

Foto-76.jpg

WAT? 

 

Bij NIET - gerechtelijke bemiddeling komen jullie zelf tot een akkoord over de regelingen van de scheiding (ouderschapsplan, financiën, de woonst, enz.). Jullie hebben alles zelf in handen. De rechter kan deze overeenkomst dan bekrachtigen in een vonnis. 

Een andere mogelijkheid is dat jullie de rechter laten beslissen. Jullie hebben dan geen invloed of inspraak. Jullie kiezen dan niet voor bemiddeling. 

 

WANNEER? 

 

Begeleiding bij scheiden: 

Ik begeleid ex-partners die een overeenkomst willen om de gevolgen van hun scheiding te regelen, dit gaat over het gezamenlijk ouderschap van hun kinderen & de (onroerende) goederen zoals de woning, de spaargelden, de meubels, enz.  De familieovereenkomst bevat een ouderschapsplan (gezag en verblijf), een financiële regeling,... en andere noodzakelijke afspraken voor een goed verloop van de nieuwe situatie. 
Als de bemiddeling resulteert in afspraken op papier, kan ik hiervan een overeenkomst maken die kan worden voorgelegd aan de rechtbank ter homologatie.
Een goed uitgewerkte overeenkomst verkleint de kans op conflicten, wat in het belang van ieders toekomst alleen maar ten goede kan komen. De hele reorganisatie bij een scheiding zorgt voor onzekerheden en emoties die hoog oplaaien, zoals verdriet, boosheid,... . In dit proces tracht ik jullie bij te staan om goede beslissingen te nemen voor de lange termijn. Hierbij wordt er aandacht besteed aan de noden van jullie kinderen. Als ouders uit elkaar gaan , is dat voor alle kinderen, ongeacht de leeftijd, een heftige gebeurtenis die hun veilige en vertrouwde wereld op zijn kop zet. Ouders maken zich vaak zorgen over het effect van de scheiding op de kinderen. Hun schuldgevoel overheerst. Tijdens bemiddeling staan we stil bij de noden van kinderen tijdens deze moeilijke periode maar ook bij de gevoelens die jullie hebben. 

 

Gezin en familie: 

 

Bij barsten in de onderlinge relaties,  onuitgesproken frustraties of ruzie over beslissingen die genomen moeten worden bv. verdeling nalatenschap, afspraken rond het zorgplan bij ziekte of ouderdom, moeilijk contact met een (plus)ouder of ander familielid. Ik begeleid jullie om de dialoog hierover aan te gaan en we bekijken wat nodig is voor ieders gemoedsrust. 

 

Ouderschap:

 

Terwijl het partnerschap stopt bij scheiden, loopt het ouderschap door. Hierbij is het belangrijk dat kinderen niet gekneld raken in conflicten. We werken een regeling uit die voldoende haalbaar is voor ieder. Het kan ook gebeuren dat gemaakte afspraken na verloop van tijd niet meer werken omdat kinderen ouder worden, er specifieke zorgen zijn, er een nieuwe partner is, ... . Ik begeleid jullie in deze situaties om het gesprek aan te gaan en niet in cirkels te blijven draaien waardoor de emoties soms hoog oplopen. 

 

Relatie: 

 

Jullie ervaren spanningen binnen de relatie of willen bekijken of jullie verder willen met de relatie of niet. Door frustraties en emoties lukt het vaak niet om echt te luisteren of te praten met elkaar. Tijdens dit proces begeleid ik jullie om de dialoog aan te gaan waarbij we ruimte creëren om moeilijke situaties of zorgen te bespreken. We staan ook stil bij wat jullie nodig hebben om de volgende stap te zetten: samen of apart. Hoe dit dan voor jullie beiden het best werkt, komt ook aan bod.   


PRIJS

- bemiddelingsgesprek: 85€/uur 
- uitschrijven van de overeenkomst afhankelijk van de complexiteit 

- aanmaak/opstart dossier & doornemen van de EOT: 75€ 

- gerechtskosten: nog extra te voorzien (liggen wettelijk vast)


Het systeem van rechtsbijstand zorgt voor de terugbetaling van een deel van de kosten.

 

MEER INFO: 
 

Meer info over bemiddeling en het systeem van rechtsbijstand: www.fbc-cfm.be

INFO OUDERS DIE APART GAAN WONEN: www.tweehuizen.be

INFO WAT IS BEMIDDELING: https://www.youtube.com/watch?v=bjS0UXewYBw

INFO INVLOED SCHEIDEN OP KINDEREN: https://www.youtube.com/watch?v=yZPcko2E4r0

BRIEF VAN KINDEREN AAN HUN gescheiden OUDERS: https://www.youtube.com/watch?v=yaQArzVKDvc

INFO EFFECT OP KINDEREN https://www.scheidingskoffer.be/overzicht/ouders/hoe-ervaart-mijn-kind-de-scheidingHeb je vragen of wens je vrijblijvende info, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Evelien Vanparijs

Evelien.huisup@gmail.com

Erkenningsnummer bemiddeling: 3084


 

bottom of page